Açık Otoparklar Geri

Sitemiz bağımsız bölümlere tahsisli kapalı otopark ve açık otopark sayısı aşağıdaki gibidir.

Kapalı otopark sayısı      :266 adet

Açık alan otopark sayısı  :333 adet olan otopark sayısı

TOPLAM 599 adet araçlık otopark